Dit is een website over Garnwerd, een gezellig wierdedorp aan het Reitdiep in de provincie Groningen. Op de site vindt u informatie over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op dit dorp. Het doel is om u een duidelijk beeld te geven van Garnwerd en omgeving, zodat u goed voorbereid een bezoek kunt brengen aan dit mooie dorp.

Op de pagina ‘Garnwerd – dorp of stad?’ vindt u informatie over de inwoners en het dorpsleven, en de functie van Garnwerd als centrum van zijn omgeving. ‘Waar is Garnwerd?’ gaat over de locatie van Garnwerd in Nederland en geeft een inleiding tot de landelijke omgeving van dit dorp; van het Reitdiepdal en het oude cultuurlandschap van de wierden tot de relatie met Winsum en Groningen-Stad. ‘Hoe kun je Garnwerd bereiken?’ geeft routebeschrijvingen waarmee u vanuit het hele land Garnwerd met de auto kunt bereiken. ‘Andere manieren van vervoer’ geeft tips voor het reizen naar Garnwerd met het openbaar vervoer en de boot, en geeft ook een aantal leuke fietsroutes.

‘Wat is er te zien in Garnwerd?’ geeft u een korte virtuele tour door het dorp en benoemt kort elke bezienswaardigheid. Vindt u deze tour wel heel summier, geen nood: bijna iedere bezienswaardigheid die genoemd wordt heeft een eigen blogpost. ‘Garnwerd als beschermd dorpsgezicht’ geeft wat uitleg over de speciale status die Garnwerd heeft als cultuurhistorisch belangrijk dorp. ‘Geschiedenis van Garnwerd’ neemt u mee langs de duizenden jaren oude geschiedenis van het dorp.

‘Wie was Jan van der Zee?’ geeft u informatie over de interbellum-schilder Jan van der Zee, lid van kunstenaarsvereniging De Ploeg, die inspiratie voor veel van zijn schilderijen uit Garnwerd en omgeving haalde. ‘Bijdragen van Johan Dijkstra’ brengt Johan Dijkstra onder de aandacht, één van de belangrijkste Groningse kunstenaars van de twintigste eeuw, die ook Garnwerd vaak in zijn werk liet figureren.

Verder bevat deze site een aantal blogposts over een breed scala aan onderwerpen die met Garnwerd te maken hebben. Het is dan ook onze hoop dat u deze website verlaat met een goed beeld van dit charmante dorp!